Installation

4TermaVent kan installeras i så gott som alla hustyper. Finns det ett befintligt ventilationssytem byter du bara själva aggregatet och isolerar rören. Vid nyinstallation utnyttjar du vinden eller andra biutrymmen för rördragningen.

I ett 1 ½ planshus dras rören lämpligtvis i krypgångarna utmed husets långsidor. Själva aggregatet kan placeras i krypgången eller i en skrubb på bottenplanet. Med rätt luftdon uppnås ett luftflöde som sprider värmen i huset.

I ett hus med vind dras rören på liknande sätt. Rören kan ligga direkt på vinden och såväl tilluft- som frånluftdon sitter i taket. Precis som för 1 ½ planshus sitter luftdonen i taket eller väggen.

Ett hus med källare kan ha en annan lösning på aggregatets placering och rördragning. Både aggregat och rör kan sitta i källaren. Tilluften släpps ut i golvet och den varma luften stiger i rummet. Frånluften tas från takhöjd i kök och badrum. De flesta hus har någon skrubb eller garderob där rören för frånluften kan dras upp till takhöjd.