Värme

Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort från huset. Jämfört med traditionella ventilationssystem har TermaVent flera fördelar.

Genom sin geniala konstruktion kombinerar TermaVent värmepumpens fördelar med ventilationsanläggningens egenskaper. Resultatet blir en energisnål ventilationsanläggning som förser huset med varm friskluft , och dessutom ger kyla om så önskas.

diagram verkningsgrad energi och värmeväxlare

TermaVent lämpar sig inte bara för installation vid nybyggnation utan är ett bra alternativ vid komplettering av andra värmesystem. Den förbrukade luften passerar värmepumpen där den avger sin värmeenergi och värmer upp frisk luft utifrån. Frisk luft som efter uppvärmning leds ut i husets övriga rum och sprider värme och välbefinnande. Tack vare det ständiga luftombytet slipper du vädra för att få in frisk luft. Du behöver inte släppa in kall luft för att få frisk luft, du spar alltså värme.

Detta är en av de stora fördelarna med TermaVent, genom sin kontrollerade luftväxling uppnås hela tiden maximal energi-besparing och en jämn värme i hela huset. Borta är den tid då kallras vid fönster och väggar tvingade dig att skruva upp värmen för att inte frysa om fötterna. Med en kontinuerlig luftväxling uppnås jämn temperatur i hela huset, såväl i huvudhöjd som på golvet. Den jämna värmen gör det dessutom möjligt att sänka temperaturen en eller ett par grader vilket ger ytterligare besparingar.

TermaVent har en förvärmare som kopplas in när utetemperaturen är för låg för att erhålla maximal verkningsgrad. På så sätt slipper man kalla luftströmmar, även när det är som kyligast ute.