TermaVent

Navigera i presentationen
- Värme

Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort från huset. Jämfört med traditionella ventilationssystem har TermaVent flera fördelar.

Genom sin geniala konstruktion kombinerar TermaVent värmepumpens fördelar med ventilationsanläggningens egenskaper. Resultatet blir en energisnål ventilationsanläggning som förser huset med varm friskluft , och dessutom ger kyla om så önskas.

TermaVent vs normal värmeväxlare

TermaVent lämpar sig inte bara för installation vid nybyggnation utan är ett bra alternativ vid komplettering av andra värmesystem. Den förbrukade luften passerar värmepumpen där den avger sin värmeenergi och värmer upp frisk luft utifrån. Frisk luft som efter uppvärmning leds ut i husets övriga rum och sprider värme och välbefinnande. Tack vare det ständiga luftombytet slipper du vädra för att få in frisk luft. Du behöver inte släppa in kall luft för att få frisk luft, du spar alltså värme.

Detta är en av de stora fördelarna med TermaVent, genom sin kontrollerade luftväxling uppnås hela tiden maximal energi-besparing och en jämn värme i hela huset. Borta är den tid då kallras vid fönster och väggar tvingade dig att skruva upp värmen för att inte frysa om fötterna. Med en kontinuerlig luftväxling uppnås jämn temperatur i hela huset, såväl i huvudhöjd som på golvet. Den jämna värmen gör det dessutom möjligt att sänka temperaturen en eller ett par grader vilket ger ytterligare besparingar.

TermaVent har en förvärmare som kopplas in när utetemperaturen är för låg för att erhålla maximal verkningsgrad. På så sätt slipper man kalla luftströmmar, även när det är som kyligast ute.


TermaVent - Ventilation

För att våra hus skall erbjuda en frisk miljö krävs god luftväxling. En bra ventilation motverkar mögel, vädrar ut eventuell radon och gasbildning från byggmaterial samt ger frisk luft med mycket syre i boytorna. Innan 70-talets energikriser ventilerades de flesta husen med självdrag. När energipriserna sköt i höjden tätades husen, vilket gav upphov till mögel och andra problem, såvida inte en mekanisk ventilation installerades.

Bra isolering är bara början i ett energisnålt boende. För att ytterligare minska uppvärmnings-kostnaderna finns flera olika system som återvinner den värme som finns i frånluften. Värmeåtervinning handlar inte bara om ekonomi, det är också ett sätt att förhindra kallras och drag. Den gamla skolans ventilationsaggregat använder en värmeväxlare för att återvinna värme. En normal värmeväxlare tar dock bara till vara på en liten del av den energi som finns i frånluften. För att tilluften inte skall vara allt för kall värms den upp av el. Vissa system blandar dessutom den friska uteluften med återluft, vilket innebär att en del av luften cirkulerar i huset. Denna metod ger en lägre total luftväxling.

TermaVent använder en värmepump istället för en enkel värmeväxlare. Värmepumpen har en betydligt högre verkningsgrad, vilket innebär att du tar vara på energin i luften som ventileras bort på ett bättre sätt. Värmepumpen kyler frånluften till låga temperaturer, energin överförs sedan till den friska tilluften. I TermaVents system går all frånluft ut ur huset, det är bara ny, frisk, uppvärmd luft som förs in i boytorna.

TermaVent har även en ekonomifunktion. Denna innebär att ventilation och uppvärmning kan ställas ner under de tider på dygnet som huset står tomt, vilket medför lägre uppvärmningskostnader.

Ett bra fläktsystem skall vara ljudlöst. Fläktar och andra mekaniska delar är gummiupphängda i TermaVent. Dessutom styrs fläktarnas varvtal med vår patenstökta regulatorstyrning, ADT, som står för Adaptiv Digital Tyristor. Den nya regulatorn tar effektivt bort de brummande vibrationsljud som förr kunde uppstå i ventilationssystem. ADT kombinerat med traditionella ljuddämpare gör vår nya teknik till en mycket tyst ventilation.

Till TermaVent finns filterlådor för olika behov; filter som tar bort pollen, damm och andra småpartiklar ur luften. Bra om någon i familjen är allergiker. Den kontinuerliga luftväxlingen säkrar också ett sunt boende där skadliga partiklar i luften snabbt vädras ut och ersätts av frisk luft. En av de stora bristerna i hus byggda främst på 70-talet är just bristen på god ventilation. Dålig ventilation i kombination med alltför täta hus misstänks ligga bakom den dramatiska ökningen av allergier.


TermaVent - Svalka

Som tillval i din TermaVent-anläggning kan du även få kylfunktion. Det är inte för inte, som AC och klimatanläggning närapå är standard i dagens bilar. Med en jämn och behaglig temperatur blir vi inte trötta så fort.

Kylfunktionen är möjlig tack vare värmepumpen i TermaVent, som kan producera både värme och kyla. Då vi tillbringar större delen av våra liv i hemmet kan man fråga sig varför det inte är standard med klimatanläggning i våra hus. Med en jämn och lagom temperatur blir vi inte trötta så lätt. Med TermaVent är det slut på korsdrag i huset, och olidligt varma rum i söderläge. Tack vare kylfunktionen och den jämna luftväxlingen uppnås en jämn och behaglig temperatur i hela huset. Sömnen blir effektivare och du blir piggare med TermaVent installerat i ditt hus.

Den varma årstiden bjuder inte bara på värme utan kan för vissa allergiker vara en plågsam tid med mycket pollen i luften. Med rätt filter installerat och ett svalt inomhusklimat höjs livskvaliteten avsevärt, inte bara för allergiker, utan för alla boende i ett ’TermaVent-hus’.


TermaVent - Skötsel

Avancerad teknik skall vara enkel, i alla fall att sköta. Hanteringen av TermaVent underlättas av den inbyggda datorn, som du enkelt styr med fjärrkontrollen.

  Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen har endast fyra knappar, med vilka du startar systemet, ställer in önskad temperatur, väljer ekonomiläge och bläddrar fram information om systemet. Förutom knapparna finns också en display på fjärr-kontrollen. På displayen visas temperatur eller information från det inbyggda diagnossystemet. Informationen är i klartext, inga krångliga koder eller förkortningar. Att sköta ett TermaVent-system är inte svårare än att tända en lampa.

Systemet är dessutom nästan helt underhållsfritt. Avfrostning sker automatiskt, förvärmaren slås på vid behov. Den inbyggda datorn sköter driften, så att du kan ägna dig åt roligare saker.

Det enda du behöver göra är att rengöra filtren ibland. Att det är dags för rengöring vet du när filtertimern signalerar på displayen. Under aggregatets lock ligger allting överskådligt, åtkomligt för en vanlig dammsugare.


TermaVent - Installation

TermaVent kan installeras i så gott som alla hustyper. Finns det ett befintligt ventilationssytem byter du bara själva aggregatet och isolerar rören. Vid nyinstallation utnyttjar du vinden eller andra biutrymmen för rördragningen.

I ett 1 ½ planshus dras rören lämpligtvis i krypgångarna utmed husets långsidor. Själva aggregatet kan placeras i krypgången eller i en skrubb på bottenplanet. Med rätt luftdon uppnås ett luftflöde som sprider värmen i huset.

I ett hus med vind dras rören på liknande sätt. Rören kan ligga direkt på vinden och såväl tilluft- som frånluftdon sitter i taket. Precis som för 1 ½ planshus sitter luftdonen i taket eller väggen.

 

Ett hus med källare kan ha en annan lösning på aggregatets placering och rördragning. Både aggregat och rör kan sitta i källaren. Tilluften släpps ut i golvet och den varma luften stiger i rummet. Frånluften tas från takhöjd i kök och badrum. De flesta hus har någon skrubb eller garderob där rören för frånluften kan dras upp till takhöjd.


TermaVent - Teknik

Varje TermaVent-aggregat testas innan leverans, detta garanterar att ditt aggregat kommer att fungera felfritt.

Aggregaten testas grundligt innan leverans. Långa tester där svåra driftsförhållanden efterliknas borgar för lång och säker drift under många år. Vi kontrollerar att alla funktioner fungerar som de skall samt att effekt och verkningsgrad ligger på topp under alla förhållanden.

Har du behov av extra ren luft eller större luftombyte än normalt hjälper våra återförsäljare dig att ta fram rätt filter och att dimensionera husets luftflöden.

Du kan själv installera TermaVent i ditt hus, allt efter våra instruktioner som hjälper dig på vägen. För att få ut maximal effekt är det dock viktigt att återförsäljarnas tekniker gör en slutjustering av aggregatet på plats. De ställer in aggregatet efter husets speciella krav så att det gör bästa möjliga nytta.

Självklart kan du också överlåta installationen till återförsäljaren, som då tar hand om allt från dimensionering till installation av ett TermaVent-system färdigt att köras igång.


TermaVent - Värmande fakta
CM - även med luftkonditionering

TermaVent S20M/CM

 • Arbetsområde 125-200 kbm/h
 • Rek. boyta 110-160 m²
 • ADT-styrning i 15 steg
 • Digital fjärrkontroll
 • Diagnossystem
 • Inomhustermostat
 • Ekonomifunktion
 • Automatisk hetgasavfrostning
 • Automatisk förvärme vid behov
 • 16 gradersfunktion
 • Anslutning 160 mm
 • Nom. kompressoreffekt 673 W
 • Elanslutning 1 fas 230 V
 • Avsäkring 10 amp trög
 • Mått LxBxH 860x585x360
 • Vikt 55 kg
 • Köldmedium R 134 a
 • Fläktar märkeffekt 120 W vardera
 • Förvärmare märkeffekt 1200 W


TermaVent S40M/CM

 • Arbetsområde 200-400 kbm/h
 • Rek. boyta 150-315 m²
 • ADT-styrning i 15 steg
 • Digital fjärrkontroll
 • Diagnossystem
 • Inomhustermostat
 • Ekonomifunktion
 • Automatisk hetgasavfrostning
 • Automatisk förvärme vid behov
 • 16 gradersfunktion
 • Anslutning 200 mm
 • Nom. kompressoreffekt 915 W
 • Elanslutning 1 fas 230 V
 • Avsäkring 10 amp trög
 • Mått LxBxH 910x585x410
 • Vikt 62 kg
 • Köldmedium R 407 c
 • Fläktar märkeffekt 180 W vardera
 • Förvärmare märkeffekt 1200 W

* Luftflöden är endast närmevärden. Våra installatörer anpassar flödet efter ditt hus storlek och speciella krav. Alla modeller kan dessutom fås med kylfunktion, och har då beteckningen CM istället för M.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.