Produkter

Produkternas luftflöden är endast närmevärden. Våra installatörer anpassar flödet efter ditt hus storlek och speciella krav. Alla modeller kan dessutom fås med kylfunktion, och har då beteckningen CM istället för M.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

TermaVent S20M/CM

TermaVent S40M/CM