Tjänster för fastighetsägare

OVK

Ventilationssystem i drift slits och blir smutsiga på ett sätt som sänker energieffektiviteten och inomhusluftmiljön blir sämre. Fastighetsägare har lagkrav på sig att med några års intervaller återkommande göra OVK. I Stockholm är Franska Bukten en av de mest aktiva teknikkonslutbolagen som utför OVK. På Boverkets hemsida kan du hitta mer information om OVK.

 

Energideklaration

I samband med uthyrning, köp eller nybyggnation av bostadshus behöver energideklaration utfärdas. Energideklarationen hjälper boende att jämföra hur väl lägenheten eller huset använder energi.

 

Energianalysberäkning

I dag finns kraftfulla program som gör analys av en byggnads energieffektivitet. Resultatet av en analys är användbar vid design och projektering av energieffektiva byggnader. IDA ICE och VIP Energy är exempel på sådan programvara.