Skötsel

Avancerad teknik skall vara enkel, i alla fall att sköta. Hanteringen av TermaVent underlättas av den inbyggda datorn, som du enkelt styr med fjärrkontrollen.

fjärrkontroll till ventilationssystem

Fjärrkontrollen har endast fyra knappar, med vilka du startar systemet, ställer in önskad temperatur, väljer ekonomiläge och bläddrar fram information om systemet. Förutom knapparna finns också en display på fjärr-kontrollen. På displayen visas temperatur eller information från det inbyggda diagnossystemet. Informationen är i klartext, inga krångliga koder eller förkortningar. Att sköta ett TermaVent-system är inte svårare än att tända en lampa.

Systemet är dessutom nästan helt underhållsfritt. Avfrostning sker automatiskt, förvärmaren slås på vid behov. Den inbyggda datorn sköter driften, så att du kan ägna dig åt roligare saker.

översikt ventilationssystem

Det enda du behöver göra är att rengöra filtren ibland. Att det är dags för rengöring vet du när filtertimern signalerar på displayen. Under aggregatets lock ligger allting överskådligt, åtkomligt för en vanlig dammsugare.